Actor l anna korcz

Anna Korcz

Absolwentka warszawskiej PWST, laureatka nagrody Agencji Aktorskiej „Passa” oraz nagrody na X Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych.
 
Od początku swojej kariery jest aktorką Teatru Współczesnego w Warszawie. Jest założycielką własnej fundacji Stop Przemocy – o Godność Człowieka.
W Teatrze Kamienica mogą ją Państwo oglądać w spektaklu „Hiszpańska Mucha”, gdzie gra gwiazdę londyńskich teatrów muzycznych, Norę Wallins.
 
www.annakorcz.pl

Występuje w spektaklach