Zaplecze techniczne

Rrrr

Zaplecze techniczne

Teatr Kamienica posiada pełne zaplecze techniczne: oświetlenie, nagłośnienie, multimedia. Teatr oferuje także kompleksową obsługę techniczną imprez.

Oświetlenie

Teatr posiada konwencjonalne oświetlenie sceniczne o szerokiej gamie dostępnych reflektorów oraz nowoczesny system regulatorów tyrystorowych, sterowanych komputerową konsoletą. Istnieje możliwość podłączenia inteligentnego oświetlenia, wykorzystującego do sterowania protokół DMX oraz Ethernet.
 
Scena Orla oraz Scena Parter posiadają gniazda DMX w wielu punktach sceny oraz widowni. Piwnica Warsza posiada konwencjonalny system oświetlenia scenicznego, wraz z możliwością instalacji oświetlenia dyskotekowego. Natomiast w salach restauracyjnych jest dostępne oświetlenie dyskotekowe, z możliwością zmiany na oświetlenie konwencjonalne.

Nagłośnienie

Teatr posiada zarówno cyfrowy, jak i analogowy system nagłośnienia (istnieje możliwość łączenia obu systemów, jak i pracy niezależnie od siebie). Każda scena ma możliwość przesyłania sygnału audio do dowolnej części teatru: foyer, restauracji, kawiarni, bez konieczności dodatkowej instalacji sprzętu.
Na głównej scenie Teatru (Scena Orla) istnieje możliwość podłączenia 80 kanałów mikrofonowych, 10 torów monitorowych w systemie przewodowym (możliwe jest dodatkowe wykorzystanie systemów bezprzewodowych).
Scena posiada wbudowane rozdzielacze XLR (32 linie), które umożliwiają instalację stołu monitorowego bezpośrednio na scenie oraz 32 linie XLR z transformatorami separującymi do podłączenia wozu transmisyjnego oraz urządzeń rejestracyjnych.
Teatr posiada szeroką gamę mikrofonów, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. Do dyspozycji są także profesjonalne urządzenia do podawania i rejestracji dźwięku oraz urządzenia peryferyjne. Istnieje możliwość wielośladowej rejestracji dźwięku oraz współpracy z profesjonalnym studiem nagrań.

Multimedia

Sprzęt multimedialny umożliwia realizację wielowymiarowych projekcji oraz pokazów. Teatr dysponuje kilkoma rodzajami rzutników, ekranów, telewizorów plazmowych, kamerami oraz urządzeniami sterującymi i miksującymi. Urządzenia mogą być wykorzystane w obrębie teatru, bądź wypożyczone.

Zasilanie

Teatr posiada niezależne zasilanie dla każdej ze scen, z możliwością zastosowania rezerwy dla Sceny Orla, Sceny Parter oraz Piwnicy Warsza. Przydział mocy na poszczególne sceny umożliwia zastosowanie wielu urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych oraz dla obsługi cateringowej.
 
Szczegółowy przydział:
Scena Orla – 300 kW
Scena Parter – 100 kW
Każda scena posiada gniazda trójfazowe 32A i 63A, Scena Orla posiada podłączenie zasilania do wozu transmisyjnego (gniazdo 5x32A).
 
Dodatkowe możliwości:
W restauracji, foyer, oraz Piwnicy Warsza istnieje możliwość instalacji dodatkowego oświetlenia, urządzeń multimedialnych oraz obsługi cateringowej.
 
Dodatkowo, Teatr posiada windę o udźwigu 5 ton i wymiarach 3,6m x 7m. Dojazd prowadzi bezpośrednio z ul. Orlej na zaplecze Sceny Orla. Winda jest wykorzystywana zarówno w związku z transportem scenografii teatralnej, modułów technicznych, ramp, mebli oraz dostaw cateringowych, może być też użyta w przypadku dodatkowych potrzeb, związanych z organizacją eventu (wprowadzenie dodatkowego wyposażenia na scenę, np. samochodu czy dekoracji).
 
Teatr Kamienica posiada szerokie możliwości techniczne. Oferuje wynajem sal konferencyjnych w Warszawie, organizację dużych eventów, premier oraz szkoleń, warsztatów czy pokazów w mniejszym gronie.

Fundacja ATUT otrzymała w 2016 r. wsparcie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 450 000 zł w ramach projektu pod nazwą Scena Impresaryjna Teatru Kamienica etap drugi.

W 2017 roku Fundacja ATUT pozyskała środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pod nazwą Wyposażenie Pracowni Teatru Kamienica umowa nr 03459/17​.