Aktualności

Aktualnosc l psoni 2

Galeria

Jubileusz 60-lecia PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia działalności. Teatr Kamienica miał zaszczyt zostać Patronem tego wydarzenia.

W dniach 8-9 listopada odbyło się XLIV Sympozjum Naukowe „W drodze do skutecznego wspierania w niezależnym życiu – dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz uroczysta Gala Jubileuszowa, podczas której wręczone zostały odznaczenia „Pro Dignitate Hominum” oraz dyplomy „Ambasador niezależnego życia”.  Podczas Sympozjum zostały poruszone  m.in. kwestie: pracy, niezależnego życia, rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością Intelektualną.

W Wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele świata nauki, oraz wielu przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń z całej Polski. 

PSONI to najstarsza i największa organizacja pozarządowa działająca w Polsce, która wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną . PSONI to 117 Kół Terenowych w całej Polsce oraz Biuro Zarządu Głównego w Warszawie, 417 placówek, w których wsparcie otrzymuje około 30 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną w każdym wieku.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy jubileuszu i dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu.