• narodowe centrum kultury
  • ebilet
  • zakochaj się w warszawie
  • miasto stołeczne warszawa
  • ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego
  • Ewejściówki
  • Fundusze Europejskie
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska
Polski Fundusz Rozwoju
Teatr Kamienica zrealizował w 2020 roku projekt w ramach działania 3.4.
Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr Umowy: POIR.03.04.00-14-0660/20-00 o dofinansowanie Projektu:
Kapitał Obrotowy Teatru Kamienica,w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu była pomoc Teatrowi w czasie zamknięcia z powodu pandemii Covid 19.

W 2020 roku Fundacja ATUT zrealizowała we współpracy z MKiDN umowę pod nazwą
„Wymiana zużytego wyposażenia teatralnego Teatru Kamienica
etap II w ramach umowy nr 07078/20/FPK/DEK”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.