Makieta Warszawy

Emilian Kamiński (Dyrektor Teatru Kamienica) wraz z Piotrem Wielgomasem (prezesem Bigram S.A.) zapragnęli przywołać przedwojennego ducha stolicy i zainicjowali projekt budowy makiety przedstawiającej fragment Śródmieścia z sierpnia 1939 roku – miasta tuż przed całkowitym zniszczeniem.

Głównym celem pomysłodawców jest promocja tradycji i wiedzy na temat dawnej Warszawy oraz ocalenie od zapomnienia najwspanialszych miejsc „Paryża Północy”. Wartym zauważenia jest fakt, że Teatr Kamienica powstał w budynku, który jako jeden z nielicznych przetrwał zawirowania XX wieku, co też skłoniło Emiliana Kamińskiego do odtworzenia tej części miasta, która po 1939 r. została całkowicie zniszczona i odbudowana w innym stylu.

Kolejnym założeniem fundatorów projektu jest stworzenie programu edukacyjnego, który docelowo ma przywoływać pamięć o latach świetności miasta, jego historii (rozkwitu, zniszczenia i odbudowy) oraz przypominać o nieistniejącej już zabudowie. Makieta obejmuje tereny od Ogrodu Saskiego, z nieistniejącym już Pałacem Saskim, po Dworzec Główny. Prace nad rekonstrukcją miniaturowego miasta rozpoczęły się jesienią 2012 roku. Makieta budowana była etapami na podstawie archiwalnych zdjęć, planów lotniczych, map, pocztówek, pisanych wspomnień. Technicznie, konstrukcja makiety składa się z trzech segmentów. Pierwszy segment przedstawia Pałac Saski wraz z fragmentem ogrodu, Pałac Kronenberga, plac Małachowskiego z budynkiem Zachęty i kościołem św. Trójcy. Na drugim segmencie znalazły się kamienice między ulicami Królewską a Kredytową. Ostatni segment przedstawia okolice ulic Szkolnej i Marszałkowskiej.

Miniatura wykonana została z gipsu. Twórcy: Bogna Romańska i Michał Mroczka rzeźbili ręcznie pojedyncze elementy, następnie malowali je i umieszczali na drewnianych płytach. Na makiecie nie zabrakło licznych detali, ludzi i pojazdów. Odtworzony „Paryż Północy” tętni życiem, które zostało brutalnie przerwane przez niemiecki atak 1 września 1939r.

Dzięki wsparciu firm Budimex S.A. oraz Hitachi rozbudowaliśmy makietę o odcinek od placu Napoleona do Krakowskiego Przedmieścia. Nowy segment obejmuje ulice Traugutta, Czackiego, Warecką oraz Bracką, fragment Alei Jerozolimskich oraz Chmielnej, pozostałą część placu Piłsudskiego i ulicy Królewskiej. Zrekonstruowane zostałym.in. budynek poczty przy pl. Napoleona oraz fabryka Wedla. Wszystkie elementy tworzą plan przedwojennego Śródmieścia o powierzchni 28 m2.

Aktualnosc l  mg 9065

Galeria