Aktualności

Warszawska Noc Profilaktyki – 22 czerwca

W tym roku Teatr Kamienica ponownie wziął udział w organizowanej przez Komendę Główną Policji Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. 22 czerwca od godziny 18.00 na Scenie Parter prezentowane będą spektakle edukacyjno-profilaktyczne przygotowane przez sześć grup młodych ludzi. Główną tematyką przedstawień będzie walka z uzależnieniami.
 

W tym roku Teatr Kamienica ponownie wziął udział w organizowanej przez Komendę Główną Policji Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. 22 czerwca od godziny 18:00 na Scenie Parter prezentowane były spektakle edukacyjno-profilaktyczne przygotowane przez sześć grup młodych ludzi. Główną tematykę przedstawień stanowiła walka z uzależnieniami.
 
Noc Profilaktyki ma na celu ograniczenie przestępczości, zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez nałogów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora.