Aktualności

Razem w trosce o DDA

Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt „Razem w trosce o DDA” odbyła się 9 czerwca 2015 r. w Warszawie w Teatrze Kamienica. Celem wydarzenia było upowszechnienie rezultatów przedsięwzięcia oraz przedstawienie autorskich programów wsparcia dla MDDA realizowanych przez Stowarzyszenie Od-Do oraz The Hanly Centre.

Konferencja została podzielona na dwie części: merytoryczną oraz artystyczną. W części merytorycznej oprócz wystąpień dotyczących syndromu DDA, prezentacji różnych filozofii pracy z tą grupą, podsumowania przebiegu i rezultatów projektu, odbył się panel dyskusyjny będący wymianą doświadczeń i poglądów z obszaru wsparcia DDA. W panelu uczestniczyli m.in. polscy oraz irlandzcy terapeuci pracujący z DDA, reprezentanci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przedstawiciele świata nauki i innych środowisk opiniotwórczych. W części artystycznej konferencji, alternatywny TEATR TAŃCA „LUZ” wykonał przedstawienie muzyczne „SZKŁO”, którego scenariusz oparty był na wspomnieniach z życia dzieci wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym.
 
Szczegóły projektu i programu konferencji dostępne są na stronie www.razem-dda.pl. Konferencja przewidziana była dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji komercyjnych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką wsparcia dla MDDA (np. dla pracowników poradni rodzinnych, osób prowadzących grupy samopomocowe DDA). Organizatorzy pokrywali całość kosztów konferencji dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.