Aktualności

„Biznes, samorząd, nauka a społeczna odpowiedzialność” – konferencja ForumBiznesu.pl

11 czerwca 2015 odbyła się w Teatrze Kamienica konferencja „Biznes, samorząd, nauka a społeczna odpowiedzialność” zorganizowana przez portal ForumBiznesu.pl. 

Wydarzenie objęli honorowym patronatem: prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Władysława Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Adam Struzik, Marszałek Wojewódzwa Mazowieckiego.
 
Dyskusje, w których wziął udział także Dyrektor Kamienicy, Emilian Kamiński, dotyczyły celów, warunków i form współpracy podmiotów nauki, kultury i sportu z biznesem i samorządem, a toczyły się w czterech obszarach: „Synergia środowisk kultury, sztuki, sportu i nauki oraz instytucji państwowych i samorządowych, a także podmiotów gospodarczych”, „Działalność Fundacji, w tym wspieranych przez podmioty gospodarcze oraz samorządy”, „Wspieranie działań proekologicznych”, „Troska o rozwój, zdrowie oraz integrację pracowników, tworzenie przyjaznego środowiska pracy motywującego do maksymalizacji wyników”.
 
Spotkanie zakończyło się  uroczystością wręczenia statuetek przedstawicielom podmiotów, które są laureatami programów konkursowych: Przyjazna Gmina, Lider Spółdzielczości i Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma, po którym goście zostali zaproszeni na bankiet.
 
Obszerną relację można znaleźć na stronie ForumBiznesu.pl