Aktualności

Aktualnosc l aktualnosci kamarti

Ruszyła rekrutacja do szkoły przy Teatrze Kamienica

Już od września, przy Teatrze Kamienica działać będzie jedyna taka w Polsce, Szkoła Rzemiosł Artystycznych kształcąca w zakresie realizacji intermedialnych - KamArti. Szkoła policealna, której pomysłodawcą jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Kamienica - Emilian Kamiński, ukierunkowana jest na rozwój umiejętności w zakresie realizacji światła, dźwięku i multimediów.

KamArti przygotowuje do zawodu związanego z techniczną obsługą przedstawień teatralnych, koncertów i wydarzeń artystycznych. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się egzaminem zawodowym. Szkoła kładzie nacisk na zajęcia praktyczne, prowadzone przez doświadczonych specjalistów z branży. Wśród nauczycieli są eksperci, mający na swoim koncie największe realizacje sceniczne, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Terminy rekrutacji:

9 lipca 2019
28 sierpnia 2019

Rekrutacja dodatkowa (w zależności od liczby wolnych miejsc) – 28 sierpień 2019

Więcej o Szkole Rzemiosł Artystycznych KamArti na www.kamarti.pl .