Aktualności

Aktualnosc l aktualnosci bezpiecznie 2

Zasady bezpieczeństwa w teatrze

Szanowni Widzowie,

na wstępie pragniemy podziękować za zaufanie i chęć udziału w spektaklach. Bardzo doceniamy okazywane w ten sposób  ogromne wsparcie kultury, która dziś niewątpliwie go potrzebuje. Ze swojej strony zapewniamy, iż robimy wszystko, by Państwa wizyty w Kamienicy były komfortowe i bezpieczne, a udział w sztukach przynosił wyłącznie pozytywne i kojące emocje.

Pomimo obecnej sytuacji gwarantujemy, iż kwestie bezpieczeństwa traktujemy priorytetowo i stosujemy się do wszystkich obowiązujących wytycznych sanitarnych.

Chronimy Widzów:

 • Ograniczamy liczbę Widzów na spektaklu do 50% dostępnych miejsc,
 • Na widownię wpuszczamy tylko osoby zdrowe – wymagane oświadczenie,
 • Gramy tylko na dużej scenie – Scena Orla,
 • Dbamy o przestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa,
 • Zapewniamy środki do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki,
 • Opuszczanie Widowni po spektaklu jest kierowane przez obsługę teatru,
 • Ograniczamy mozliwość przebywania w kasie teatru nie więcej niż 1 osoby,
 • Preferujemy płatność w sposób bezdotykowy.

Dbamy o przestrzeń:

 • Na bieżąco dezynfekujemy powierzchnie kontaktowe (klamki, blaty, poręcze etc.),
 • W przestrzeniach teatru zapewniamy wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną o całkowitej wymianie powietrza (wymiana powietrza zużytego na świeże),
 • Po każdym spektaklu dezynfekujemy powierzchnie, urządzenia i pomieszczenia,
 • Stosujemy się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla instytucji kultury.

Przed udziałem w spektaklu bardzo prosimy o zapoznanie się regulaminem i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w teatrze.