Aktualności

Aktualnosc l prezentacja nowego segmentu makiety

Prezentacja nowego segmentu Makiety

15 maja w Teatrze Kamienica zaprezentowano kolejny segment makiety przedstawiający Warszawę z sierpnia 1939 r. Na nowej części można zobaczyć fragment stolicy od skrzyżowania Alei Jerozolimskich z ulicą Marszałkowską aż po „Dom bez Kantów” (Dom Funduszu Kwaterunku Wojskowego) obejmujący m.in. ulice: Dowcip, Zgody, Traugutta, Szpitalnej, Wareckiej, Czackiego. Rozbudowa makiety była możliwa dzięki wsparciu firm: Budimex i Hitachi. Pierwszy etap powstał dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacji Kronenberga.

„Paryż Północy” – tak przed II wojną światową nazywana była Warszawa. Emilian Kamiński (Dyrektor Teatru Kamienica) zapragnął przywołać przedwojennego ducha stolicy i zainicjował projekt budowy makiety przedstawiającej fragment Śródmieścia z sierpnia ‘39 roku – miasta tuż przed całkowitym zniszczeniem.
 
Głównym celem pomysłodawców – Emiliana Kamińskiego i Piotra Wielgomasa – jest promocja tradycji i wiedzy na temat dawnej Warszawy  oraz ocalenie od zapomnienia najwspanialszych miejsc „Paryża Północy”. Wartym zauważenia jest fakt, że Teatr Kamienica powstał w budynku, który jako jeden z nielicznych przetrwał zawirowania XX wieku, co też skłoniło Emiliana Kamińskiego do odtworzenia tej części miasta, która po 1939 r została całkowicie zniszczona i odbudowana w innym stylu. Kolejnym założeniem pomysłodawców jest stworzenie programu edukacyjnego, który docelowo ma przywoływać pamięć o latach świetności miasta, jego historii (rozkwitu, zniszczenia i odbudowy) oraz przypominać o nieistniejącej już zabudowie.
 
Makieta obejmuje tereny od Ogrodu Saskiego z nieistniejącym już Pałacem Saskim po Dworzec Główny. Prace nad rekonstrukcją miniaturowego miasta rozpoczęły się na jesieni 2012 roku i zajęły czternaście miesięcy. Makieta budowana była etapami na podstawie archiwalnych zdjęć, planów lotniczych, map, pocztówek, pisanych wspomnień. Technicznie, konstrukcja składa się z czterech segmentów. Pierwszy przedstawia Pałac Saski wraz z fragmentem ogrodu, Pałac Kronenberga, plac Małachowskiego z budynkiem Zachęty i kościołem św. Trójcy. Na drugim segmencie znalazły się kamienice między ulicami Królewską a Kredytową. Trzecia część przedstawia okolice ulic Szkolnej i Marszałkowskiej. Ostatni segment przedstawia fragment stolicy z ulicami: Dowcip, Zgody, Wareckiej, Szpitalnej, Traugutta, Czackiego. Finalnie wszystkie elementy zostały zespolone, tworząc plan przedwojennego Śródmieścia o wymiarach ok. 30m2.
 
Miniatura wykonana jest z gipsu. Twórcy: Bogna Romańska i Michał Mroczka rzeźbią ręcznie pojedyncze elementy, następnie malują i umieszczają na drewnianych płytach. Na makiecie nie zabrakło licznych detali, ludzi i pojazdów. Odtworzony „Paryż Północy” tętni życiem, które zostało brutalnie przerwane przez niemiecki atak 1 września 1939r.
 
O twórcach:
Bogna Romańska - z wykształcenia plastyk wystawiennik, renowator rzeźby i detalu architektonicznego, zajmuje się również ilustracją i książką artystyczną.
Michał Mroczka - absolwent malarstwa na wydziale artystycznym UMCS w Lublinie, założyciel galerii Kamienica Cudów w Lublinie współtwórca grupy artystycznej Niezależna Akademia Frenetyków.