Szkoła KamArti

“Odkąd pamiętam moim marzeniem było stworzenie miejsca,
w którym poprzez pracęi zaangażowanie,
młodzi ludzie mogliby uczyć się zawodów związanych ze sztuką sceniczną”.

Emilian Kamiński

KamArti jest policealną szkołą zawodową, utworzoną przy Teatrze Kamienica w Warszawie. To jedyna taka szkoła w Polsce, kształcąca w specjalizacji „Realizacje intermedialne”. Program nauki ukierunkowany jest na rozwój umiejętności w zakresie realizacji dźwięku, światła i multimediów.

KamArti przygotowuje do zawodu związanego z techniczną obsługą przedstawień teatralnych, koncertów i wydarzeń artystycznych. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się egzaminem zawodowym.

Szkoła kładzie nacisk na zajęcia praktyczne, prowadzone przez doświadczonych specjalistów z branży. Wśród nauczycieli są eksperci, mający na swoim koncie największe realizacje sceniczne, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

Więcej o szkole na www.kamarti.pl

Aktualnosc l img 8965