Aktualności

Gala Ubi Caritas

W sobotę 5 października po raz 11. zostały rozdane nagrody Ubi Caritas, przyznawane przez Caritas Polska za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych.

Poprzez uhonorowanie tą nagrodą, Caritas pragnie wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy włączają się w działalność Caritas i pomagają w codziennej służbie na rzecz ubogich i potrzebujących.
 
Diecezjalne Caritas nominowały podmioty i osoby w trzech kategoriach: Darczyńca, Świadectwo i Współpraca. Nominacje rozpatrywane były przez kapitułę nagrody, w której skład wchodzą m.in. ks. Kardynał Kazimierz Nycz, ks Marek Gancarczyk, redaktor naczelny Gościa Niedzielnego, Piotr Radziszewski, dyrektor TVP1. Gala posiadała wymiar ekumeniczny. W trakcie jej trwania swoje nagrody i wyróżnienia wręczyli przedstawiciele kościołów: Prawosławnego, Ewangelickiego i Ewangelicko-Reformowanego.
 
Gości przywitał dyrektor teatru Emilian Kamiński a całość poprowadził dziennikarz TVP1 Krzysztof Ziemiec. Wydarzenie uświetnił spektakl „Szekspir Forever” zaprezentowany przez Andrzeja Seweryna.