Aktualności

Aktualnosc l makieta1

Otwarcie makiety przedwojennej Warszawy

Uroczysta prezentacja makiety warszawskiego Śródmieścia z 1939 roku odbyła się 30 września. Spotkanie otworzyli Justyna Sieńczyłło i Emilian Kamiński, którzy wraz z twórcami opowiedzieli o powstaniu makiety.

Uroczysta prezentacja makiety warszawskiego Śródmieścia z 1939 roku odbyła się 30 września o 12.00. Spotkanie otworzyła para dyrektorska, czyli Emilian Kamiński i Justyna Sieńczyłło, którzy wraz z Piotrem Wielgomasem oraz Michałem Mroczką i Bogną Romańską opowiedzieli o powstaniu makiety. O tym, jak stolica wyglądała przed wojną, opowiedzieli varsavianiści – Michał Krasucki i dr Marek Ostrowski.
 
„Paryż Północy” – tak przed II wojną światową nazywana była Warszawa. Emilian Kamiński (Dyrektor Teatru Kamienica) zapragnął przywołać przedwojennego ducha stolicy i zainicjował projekt budowy makiety przedstawiającej fragment Śródmieścia z sierpnia ‘39 roku – miasta tuż przed całkowitym zniszczeniem.
Głównym celem pomysłodawców jest promocja tradycji i wiedzy na temat dawnej Warszawy oraz ocalenie od zapomnienia najwspanialszych miejsc „Paryża Północy”. Wartym zauważenia jest fakt, że Teatr Kamienica powstał w budynku, który jako jeden z nielicznych przetrwał zawirowania XX wieku, co też skłoniło Emiliana Kamińskiego do odtworzenia tej części miasta, która po 1939 r została całkowicie zniszczona i odbudowana w innym stylu. Kolejnym założeniem pomysłodawców jest stworzenie programu edukacyjnego, który docelowo ma przywoływać pamięć o latach świetności miasta, jego historii (rozkwitu, zniszczenia i odbudowy) oraz przypominać o nieistniejącej już zabudowie.
Makieta obejmuje tereny od Ogrodu Saskiego z nieistniejącym już Pałacem Saskim po Dworzec Główny. Prace nad rekonstrukcją miniaturowego miasta rozpoczęły się na jesieni 2012 roku. Makieta budowana jest etapami na podstawie archiwalnych zdjęć, planów lotniczych, map, pocztówek, pisanych wspomnień. Technicznie, konstrukcja makiety składa się z trzech segmentów. Pierwszy segment przedstawia Pałac Saski wraz z fragmentem ogrodu, Pałac Kronenberga, plac Małachowskiego z budynkiem Zachęty i kościołem św. Trójcy. Na drugim segmencie znalazły się kamienice między ulicami Królewską a Kredytową. Ostatni segment przedstawia okolice ulic Szkolnej i Marszałkowskiej. Wszystkie elementy tworzą plan przedwojennego Śródmieścia o powierzchni ponad 20m2.
Miniatura wykonana jest z gipsu. Twórcy: Bogna Romańska i Michał Mroczka rzeźbili ręcznie pojedyncze elementy, następnie malowali je i umieszczali na drewnianych płytach. Na makiecie nie zabrakło licznych detali, ludzi i pojazdów. Odtworzony „Paryż Północy” tętni życiem, które zostało brutalnie przerwane przez niemiecki atak 1 września 1939r.
O twórcach:
Bogna Romańska – z wykształcenia plastyk wystawiennik, renowator rzeźby i detalu architektonicznego, zajmuje się również ilustracją i książką artystyczną.
Michał Mroczka – absolwent malarstwa na wydziale artystycznym UMCS w Lublinie, założyciel galerii Kamienica Cudów w Lublinie współtwórca grupy artystycznej Niezależna Akademia Frenetyków.